3,940
Dziś Piątek
2024-02-23

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w gminie Łagiewniki

Aktualizacja: dzisiaj11:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-02-23 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w gminie Łagiewniki

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-02-23 godz: 11:46:38
2.Ilość wszystkich firm w gminie Łagiewniki wynosi: 906
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Łagiewniki wynosi: 442
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-23 luty 2024 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Działalność organizacji politycznych. Widzimy, że wyraźnie wysuwa się ona na prowadzenie, bo w tym czasie w gminie Łagiewniki ich liczba zwiększyła się o 2.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 1, co stanowi 50% liczby podmiotów, które wybierały tę branżę najczęściej.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w gminie Łagiewniki za okres 1-23 luty 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność organizacji politycznych
2
2
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
1
3
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
0
4
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
0
5
Działalność związana z oprogramowaniem
0
6
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
0
7
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
0
8
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
0
9
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
0
10
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w gminie Łagiewniki w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w gminie Łagiewniki

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: