3,940
Dziś Piątek
2024-02-23

Obserwuj, na które z produktów i usług w gminie Łagiewniki rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-02-23 Obejrzyj, na które produkty i usługi w gminie Łagiewniki wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-02-23 godz: 7:46:31
2.Ilość wszystkich firm w gminie Łagiewniki wynosi: 906
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Łagiewniki wynosi: 442
Pierwsze miejsce
Obecnie, tzn. w okresie 1-23 luty 2024, w gminie Łagiewniki inwestorzy ogłaszają nowe przetargi z dofinansowaniem UE tylko w jednej dziedzinie, tj. na Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4. Z tego zakresu opublikowano 0 przetargów.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w gminie Łagiewniki za okres 1-23 luty 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w gminie Łagiewniki wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w gminie Łagiewniki prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...