3,940
Dziś Piątek
2024-02-23

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w gminie Łagiewniki

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-02-23 Obecnie podmioty gospodarcze w gminie Łagiewniki planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-02-23 godz: 7:46:31
2.Ilość wszystkich firm w gminie Łagiewniki wynosi: 906
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Łagiewniki wynosi: 442
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w gminie Łagiewniki, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. W okresie 1-23 luty 2024 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 0.
Te produkty i usługi mają zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Produkty i paliwa z ropy naftowej są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 0. Stanowi to 50% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Roboty budowlane w zakresie budynków. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 0.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w gminie Łagiewniki – luty 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
0
2
Produkty i paliwa z ropy naftowej
0
3
Roboty budowlane w zakresie budynków
0
4
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
0
5
Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
0
6
Meble
0
7
Pojazdy silnikowe do transportu towarów
0
8
Maszyny górnicze, kopalnicze i budowlane
0
9
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
-1

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Łagiewniki planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w gminie Łagiewniki będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...